top of page
Ochrana osobních údajů

OBECNĚJB Aviation Consulting, sro, IČO 05607817, adresa nám. Míru 588, Litvínov, Česká republika (dále jen „Společnost“, „my“, „nás“ a „naše“) se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů a ochranu práv uživatelů používajících a procházejících Webové stránky https://www.jbac.aero/ (dále jen „Webové stránky“) a další subjekty údajů, které komunikují se Společností mnoha různými způsoby.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) specifikují údaje shromažďované Společností, prostředky a zdroje, z nichž jsou tyto údaje získávány, právní základ pro zpracování osobních údajů, jakož i kroky a opatření, která byla přijata Společností k ochraně shromážděných údajů.

 

Používáním služeb Společnosti a/nebo procházením Webových stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonem o právní ochraně osobních údajů České republiky a dalšími právními předpisy.Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli požadavky týkající se zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: info@jbac.aero.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮPokaždé, když navštívíte naši webovou stránku nebo ji navštívíte, naše webová stránka automaticky shromažďuje a spravuje následující technické údaje: IP adresa, datum a čas přístupu, název a URL webové stránky, která se připojuje k webové stránce, údaje o operačním systému zařízení návštěvníka, informace o poskytovateli internetu návštěvníka, údaje o geografické poloze návštěvníka, jazyková nastavení, další relevantní technické informace.Společnost také shromažďuje a spravuje technická data návštěvníků pomocí cookies.Na webových stránkách používáme soubory cookie, abychom co nejvíce přizpůsobili fungování našich webových stránek a mohli přispět ke snadnému používání při navigaci na našich webových stránkách.

 

Rádi bychom vás informovali, že určité technické podrobnosti o vaší návštěvě (IP adresa, soubory cookie, technické informace o prohlížeči, který používáte, další informace související s vaší aktivitou při prohlížení a informace o prohlížení specifické pro web) mohou být přeneseny nebo zpřístupněny pro prohlížení, analýzu a související účely právnickým osobám působícím jak v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), tak mimo EHP (např. využíváme služby Google Analytics). Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje uložené v zemích mimo EHP mohou podléhat menší ochraně než v zemích EHP, ale pečlivě zvážíme podmínky, za kterých budou takové údaje zpracovávány a uchovávány po předání takovým subjektům.

Můžeme také používat Facebook, Google a další marketingové nástroje. Měli byste si pozorně přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů služeb. Více informací o cílené reklamě, stejně jako o vašich právech odhlášení a dalších právech, naleznete na příslušných webových stránkách těchto poskytovatelů služeb.

 

- https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#;

- https://policies.google.com/technologies/ads.

 

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v případech, kdy nás kontaktujete e-mailem, kontaktním formulářem na našich Webových stránkách nebo na sociálních sítích.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a předáváme je našim smluvním partnerům, což je vyjádřeno Vaším aktivním jednáním (např. podepsaný objednávkový formulář), pouze pokud je to nezbytné pro splnění požadované služby a v nezbytném rozsahu.Společnost zpracovává vámi poskytnuté údaje za účelem správy žádostí a stížností, pro zajištění kvality poskytovaných služeb a při ochraně vašich práv a oprávněných zájmů.

 

Dodržujte prosím pečlivost a alespoň tyto minimální požadavky na ochranu Vašich osobních údajů: zkontrolujte prosím, zda Váš e-mail, dopis nebo žádost neobsahuje IČO, číslo bankovního účtu, RZ vozidla, údaje o nemovitosti, zdravotní údaje, další specifické (citlivé) údaje atd. Dbejte také na to, aby zbývající osobní údaje byly uváděny pouze v rozsahu nezbytném pro účely, pro které je zpráva zasílána.Společnost také využívá služby poskytované třetími stranami (jako jsou datová centra třetích stran, servery, design webových stránek, administrační služby, online návštěvnost a analýza webových stránek, statistiky, služby přímého marketingu, mailery, messengery atd.), které mohou vyžadovat přístup k vašim osobním údajům v odpovídajícím rozsahu. V tomto případě Společnost zajišťuje, aby zpracovatelé údajů dodržovali povinnosti mlčenlivosti a přiměřené ochrany osobních údajů.Využíváme také specializované poskytovatele služeb k zasílání newsletterů a dalších propagačních nebo souvisejících informací, jakož i ke shromažďování a přenosu analytických informací o statistickém využití takových informací, které jsme vám zaslali.

 

VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PŘÍMÉ MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu v následujících případech:– když získáme váš výslovný souhlas s takovým zpracováním (na základě vašeho souhlasu);

– když jste klientem Společnosti, aniž byste výslovně vznesli námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu podobných služeb nebo produktů, pokud jste byli o takovém zpracování předem řádně informováni (na základě našeho oprávněného zájmu).

 

Pro účely přímého marketingu může Společnost zpracovávat tyto osobní údaje:– vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu lze zpracovávat následujícími způsoby:– můžete dostávat newslettery s našimi nabídkami, akcemi, produkty a novinkami e-mailem;

– můžete dostávat pozvánky na akce a podobné informace e-mailem;

– můžete vám zavolat telefonicky s pozvánkou, obchodním návrhem nebo nabídkou.Informujeme vás, že se můžete kdykoli odhlásit z odběru našich newsletterů nebo jakýchkoli jiných informací zasílaných e-mailem. Můžete odmítnout přijímání informací o akcích nebo jakýchkoli jiných informací od nás zasláním e-mailu na info@jbac.aero.

 

UCHOVÁVÁNÍ DAT

 

Vaše osobní údaje se obecně uchovávají ne déle, než je zákonem požadováno nebo nezbytně nutné pro účely, pro které jsme je shromáždili.

 

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu budou uchovávány po dobu nejdéle 2 roky ode dne udělení vašeho posledního souhlasu nebo ode dne splnění či skončení platnosti příslušné smlouvy podle toho co nastane později.

 

Vaše osobní údaje budou vymazány v přiměřené době po uvedené lhůtě.Delší doby uchovávání osobních údajů lze uplatnit, pokud:- existuje důvodné podezření na protiprávní jednání, které je předmětem šetření;

- vaše údaje jsou nezbytné pro řádné řešení sporu, stížnosti nebo reklamace;

- Společnost obdržela stížnosti týkající se návštěvníka webových stránek nebo pokud Společnost zaznamenala porušení ze strany návštěvníka;

- je to nezbytné pro záložní kopie nebo související účely fungování informačních systémů Společnosti;

- je to závazně vyžadováno platnými zákony nebo jinými právními akty.VAŠE PRÁVAMáte určitá práva související s ochranou osobních údajů. Tato práva jsou minimálně následující:- právo na přístup k osobním údajům;

- právo na opravu;

- právo na výmaz (právo být zapomenut);

- právo na omezení zpracování;

- právo na přenositelnost údajů;

- právo vznést námitku;

- v případě, že se osoba domnívá, že byla porušena její práva, má právo podat stížnost u Státního inspektorátu ochrany osobních údajů.

 

Společnost doporučuje kontaktovat nás před podáním formální stížnosti, abychom našli vhodné řešení problému.

Po obdržení Vaší žádosti a po úspěšném provedení výše uvedené kontroly se Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti a ukončení ověřovacího řízení, zavazujeme informovat o opatření, která jsme podnikli v reakci na vaši žádost. V závislosti na složitosti a počtu požadavků máme právo uvedenou měsíční lhůtu prodloužit o další dva měsíce.Pokud je vaše žádost podána elektronicky, poskytneme vám odpověď také elektronickými prostředky, kromě případů, kdy to není možné nebo pokud vás požádáte o odpověď jiným způsobem.

 

JAK NÁS KONTAKTOVAT

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo máte-li jakékoli požadavky související se zpracováním vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 

– E-mailem info@jbac.aero

– Telefon + 420 724 195 253Naše údaje jako správce údajů:

– IČO: 05607817

– Adresa: nám. Míru 588, Litvínov 436 01, Česká republika

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍTyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být Společností čas od času aktualizovány. Aktuální verzi naleznete vždy volně dostupnou na webu Společnosti.

 

Pokud je jakékoli ustanovení Zásad ochrany osobních údajů považováno za neplatné nebo neaplikovatelné, neovlivní toto ustanovení zákonnost a platnost zbývajících ustanovení Zásad ochrany osobních údajů.Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 21. ledna 2022.

 

bottom of page