top of page

Multi - Crew Pilot Licence (MPL) - integrovaný kurz

Stručný popis kurzu:

 

Kurz je určen pro ty, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s létáním, stejně jako je integrovaný ATPL. Pro vstup do kurzu je vždy nutné úspěšně absolvovat výběrové řízení (screening). U těch úspěšných začíná celý kurz teorií ATPL(A). Na to navazuje několik fází praktického výcviku, jako je např. výcvik na malém pístovém letadle k dosažení úrovně soukromého pilota (PPL), létání podle přístrojů, kurz spolupráce ve vícečlenné posádce (MCC), kurz zaměřený na specifika proudových letadel atd. Řízením hrozeb a chyb (TEM) a Crew Resource Management (CRM) prochází napříč všemi fázemi výcviku. Výcvik zahrnuje standardní provozní postupy (SOP) konkrétní letecké společnosti již v rané fázi výcviku, což vyžaduje, aby letecká společnost mentorovala předem vybrané kadety kurzu až do začátku zaměstnání u mentorské letecké společnosti.

bottom of page